Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Uśmiechu
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych wystawienia faktury oraz realizacji sprawozdawczości finansowej
3) Odbiorcą danych będzie zewnętrzne biuro rachunkowe, podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji świadczonych usług medycznych oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( w przypadku jeżeli podstawa przetwarzania jest zgoda)
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych w zakresie realizacji usług medycznych jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie dobrowolne
8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej