facebook

Promocje w Centrum

Interesuje nas profilaktyka w społeczeństwie i zdrowy uśmiech, każdego potencjalnego klienta. W celu szerzenia naszej misji i wyjątkowego podejścia do opieki stomatologicznej organizujemy cyklicznie Dni Otwarte naszego centrum. Dodatkowo organizujemy wiele promocji zachęcających do dbania o zdrowie jamy ustnej. Promocje kierujemy do najmłodszych, wierząc w dużą skuteczność wczesnej edukacji dentystycznej. Realizujemy je za pomocą konkursów i zabaw. Promocje dla dorosłych mają na celu zmobilizowanie Państwa do wygospodarowania wolnego czasu dla regularnych kontroli stomatologicznych. Promocje służą również poprawie dostępności naszych usług na rynku.

Karta Bonusowa

Od roku 2012 wprowadzamy dla naszych nowych pacjentów Kartę Bonusową.

Karta bonusowa wystawiana jest imiennie dla pacjenta lub całej rodziny nie objętych innymi promocjami (upustami).
W ramach karty bonusowej każda 10-ta wizyta jest premiowana 20% zniżką.
Wyjątkiem są wizyty protetyczne.

W razie zgubienia karty należy zgłosić się do rejestracji w celu uzyskania duplikatu.

NIEZGŁOSZENIE
nieobecności powoduje naliczanie wizyt w karcie od początku.

Jako, że profilaktyka - zapobieganie zamiast leczenia - jest naszą misją, regularne wizyty kontrolne oraz program minimalnej interwencji są dla naszych pacjentów najkorzystniejsze, dlatego tę dbałość i systematyczność premiujemy.

 

Zawsze staramy się słuchać naszych pacjentów i wychodzić naprzeciw wszystkim oczekiwaniom. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Rodzinna Karta Pacjenta

Już minął rok odkąd przenieśliśmy się do nowej siedziby. Z tej właśnie okazji pragniemy wprowadzić Rodzinną Kartę Pacjenta dla naszych stałych pacjentów oraz ich rodzin. Dziękujemy za zaufanie!

Regulamin Rodzinnej Karty Pacjenta jest dostępny TUTAJ

Karta Uśmiechu Dziecka

6 grudnia 2011 roku, z okazji "Mikołaja" wprowadzamy dla naszych najmłodszych pacjentów Kartę Uśmiechu Dziecka.

Karta Uśmiechu wydawana jest każdemu małemu pacjentowi w wieku do lat 12. Karta służy do oceny wyników działań profilaktycznych.

Podczas wizyt w Centrum Uśmiechu, oceniana jest higiena jamy ustnej dziecka. W wyniku oceny nasz młody pacjent otrzymuje informację o stanie higieny jego ząbków.

W ciągu 3 kolejnych wizyt otrzymanie 3 informacji dobrych uprawnia do otrzymania nagrody niespodzianki :)

do góry