Dr n. med. Jadwiga Waśkowska

Chirurgia

Chirurgiczne usuwanie zębów

Jadwiga Waśkowska

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. Od 1987 roku asystent w I Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Zabrzu. I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej uzyskała w 1990roku, a II stopień w 1999roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w styczniu 1999 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „ Przepływ krwi w naczyniach mózgowych u chorych z neuralgią nerwu trójdzielnego” .

Od 1.10.1999roku zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej ŚAM w Bytomiu, z dniem 1.10.2000 mianowana na stanowisko adiunkta . Kierownik i koordynator dydaktyki w zakresie chirurgii stomatologicznej .

Jest autorem i współautorem wielu publikacji w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, współuczestniczyła w tłumaczeniu amerykańskiego podręcznika z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej .
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS EDI .

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zmian chorobowych tkanek miękkich jamy ustnej oraz kości szczęk, zastosowaniem kriochirurgii w leczeniu schorzeń jamy ustnej ( leukoplakii, naczyniaków a także w neuralgii nerwu trójdzielnego), diagnostyką i leczeniem zmian chorobowych tkanek miękkich jamy ustnej.

 

Wykonuje zabiegi dla potrzeb leczenia ortodontycznego ( plastyki wędzidełek, usuwanie zawiązków zębów mądrości , odsłanianie zębów zatrzymanych , usuwanie zębów zatrzymanych ) oraz zajmuje się leczeniem zmian na błonach śluzowych.