dr n. med. Grażyna Bulek-Juranek

  • Leczenie paradontozy
  • Leczenie chorób przyzębia i błon śluzowych
  • Stomatologia zachowawcza
  • Stomatologia estetyczna
  • Bezbolesne leczenie próchnicy

Ukończyłam Śląską Akademię Medyczną (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w roku 1986. W październiku 1986 rozpoczęłam moją wspaniałą przygodę ze stomatologią jako asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej w Zabrzu. Specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej uzyskałam w roku 1989, a II stopnia w zakresie parodontologii w 1993 roku egzamin zdany z wyróżnieniem.

W roku 1997 obroniłam pracę doktorską, a w roku 1998 otrzymałam mianowanie na adiunkta. W trakcie swojej pracy na Uczelni zajmowałam się pracą naukową.

Jestem autorem i współautorem prac drukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami stomatologii i kierowałam specjalizacją 13 lekarzy, którzy otrzymali tytuł specjalisty w zakresie stomatologii ogólnej oraz parodontologii.

Zajmowałam się koordynowaniem staży podyplomowych lekarzy stażujących w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej. Od stycznia 2006 roku pełniłam funkcję kierownika Poradni Stomatologicznej i Chorób Przyzębia w Zabrzu umiejętnie łącząc pracę lekarza klinicysty z pracą lekarza praktyka.
Od września 2009 roku pełnię funkcję właściciela, głównego lekarza i wizjonera NZOZ Centrum Uśmiechu.

“Poza przyjmowaniem pacjentów zajmuję się zarządzaniem, usprawnianiem i rozwijaniem pracy lekarzy stomatologów i całego personelu mającego bezpośredni kontakt z pacjentem i jego leczeniem. Wprowadzam nowe rozwiązania, kontroluję profesjonalizm i poprawność leczenia przez innych lekarzy w sposób taki, by żaden lekarz zatrudniony nie odbiegał wiedzą i sposobem podejścia do klientów od wysokiego standardu jaki został przyjęty w klinice.”

John Doe